Články

Připravena na sezónu, hlásí kompostárna

7. 3. 2017 - Kateřina Kodadová

 

Centrální kompostárna je v provozu po celý rok. Nejrušnějšími obdobími jsou pochopitelně jaro a podzim, zima je oproti tomu pro kompostárnu „klidovým obdobím". Také během letošní zimy přijímala a zpracovávala naše kompostárna především dřevo. Zpravidla se jedná o prořezy dřevin a keřů, stromky, zbytky z dřevařské výroby a těžby dřeva (piliny, odřezky, kůra), ve velké míře také obalové dřevo jako jsou palety, přepravky na ovoce apod. a stavební dřevo, nejčastěji bednění, latě, trámy. Zpracováváme ale také například nábytek nebo rámy z oken.

S příchodem března začíná pro nás hlavní sezóna. V tuto dobu lidé připravují probouzející se zahrádky a do kompostárny začíná proudit tráva, listí, dřevo, ovoce, zelenina a další biologicky rozložitelné odpady. Zároveň lze z kompostárny odebírat naše produkty, kterými jsou registrovaná organická hnojiva a substráty.

Centrální kompostárna Brno je na sezónu opět připravena, těšíme se na Vás!