Služby
Technologie
Hodnoty

Přijímané odpady

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) rostlinného původu z obcí

Kaly

Minerální odpad

Dřevo

 

Do zařízení kompostárny přijímáme odpady bez nežádoucích příměsí. Zde naleznete seznam přijímaných odpadů.

Nemohou být přijímány odpady s obsahem