Služby
Technologie
Hodnoty

Přijímané odpady

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 09   Odpadní písek a jíl

01 04 12   Hlušina a další odpady z praní a čistění nerostů, neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13   Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 01 Kaly z praní a z čištění

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

02 01 07   Odpady z lesnictví

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01   Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Odpady z výroby cukru

02 04 02   Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 02   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01   Surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování

02 06 03   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01   Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02   Odpady z destilace lihovin

02 07 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01   Odpadní kůra a korek

03 01 05   Piliny, hobliny, odřezky,dřevo

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01   Odpadní kůra a dřevo

03 03 07   Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 09   Odpadní kaustifikační kal

03 03 10   Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 07   Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku

Odpady z textilního průmyslu

04 02 10   Organická látka přírodního původu

 

Odpady z tepelných procesů

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10 01 03   Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 08   Licí formy a jádra použitá k odlévání, neuvedená pod číslem 10 09 07

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 08   Licí formy a jádra použitá k odlévání, neuvedená pod číslem 10 10 07

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01   Odpad surovin před tepelným zpracováním

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 03   Dřevěný obal

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

Dřevo

17 02 01   Dřevo

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 03     Kompost nevyhovující jakosti

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 04     Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05     Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06     Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 02     Odpady z lapáků písku

19 08 05     Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 12     Kaly z biologického čistění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01     Pevné odpady z primárního čištění

19 09 02     Kaly z čiření vody

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 07     Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 09     Nerosty (např. písek a kameny)

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

Složky z odděleného sběru

20 01 38     Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37*

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01     Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02     Zemina a kameny

Ostatní komunální odpady

20 03 02     Odpad z tržišť

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.