Bubnový třídič Doppstadt SM 518

Výkon sestavy

cca  60 – 120 m3/hod (dle druhu a vlhkosti zpracovávaného materiálu, požadované výstupní frakce, ostatních podmínek pro zpracování) 

Frakce výstupu

velikost 24 mm nebo 40 mm