Odpovědnost

Veolia si klade za cíl aktivně se podílet na budování udržitelně se rozvíjející společnosti. Je klíčovým hráčem na trhu služeb úzce spjatých se životním prostředím a v této své roli každodenně přijímá odpovědnost za naplňování obecných zájmů, k nimž patří především:

Veolia podporuje rozvoj odborných kompetencí svých zaměstnanců, zvyšování bezpečnosti osob na pracovišti (prevenci pracovních úrazů), vytváření zdravého pracovního prostředí i zajišťování bezpečnosti všech spolupracovníků a zařízení, které skupina spravuje. Výměnou za zodpovědný přístup ke svým zaměstnancům Veolia od každého očekává naprostou loajalitu a respektování hodnot a etických pravidel, uvedených v Etickém kodexu.

Aktivity Veolie vždy směřují k udržitelnému rozvoji.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.