Oddanost

Závazek skupiny vyvíjet se s ohledem na planetu a přitom nadále poskytovat lidem nezbytné služby.