Články

Recyklace dřeva - další využití bioodpadu

10. 8. 2014 - Michaela Kuchaříková, Tomáš Chudárek

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky. SITA přistoupila ve svých provozech ke koncepčnímu řešení zpracování dřeva a jeho zhodnocení z kategorie odpad do kategorie výrobek.

Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku.
Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku.

SITA ročně zpracuje ve svých kompostárnách 80 000 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Od občanů, obcí i firem jsou zde přijímány nejrůznější odpady ze dřeva: palety, rámy oken, ořez ze stromů a keřů, starý nábytek, piliny apod.

Po demontáži a roztřídění odpadního dřeva se oddělí příměsi. Získaná surovina je rozdělena na čisté masivní dřevo a dřevo lepené a lakované. Poté je dřevní hmota drcena a vznikají finální výrobky: palivo z biomasy a směsná dřevní drť. V této poslední fázi ještě oddělí strojní zařízení zbytky železných kovů – šroubů a hřebíků.

 Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku. Zařízení pro zpracování dřeva jsou tudíž schválena příslušným krajským úřadem jako zařízení dle zákona 185/2001 Sb., s příslušným provozním řádem a výrobkovou dokumentací.

Zařízením na zpracování dřeva disponuje desítka provozů SITA v Čechách i na Slovensku a další se připravují.

 Tomáš Chudárek, manažer pro strategii a rozvoj: "Na počátku úvah o zpracování dřeva bylo třeba vyřešit řadu ekonomických, právních a provozních aspektů. V neposlední řadě bylo třeba ověřit zájem na trhu a najít odběratele. Palivo nyní dodáváme do elekráren, tepláren, výrobcům dřevních pelet a směsnou dřevní drť odebírají výrobci dřevotřískových dílců a nábytku."

Vytříděním a zpracováním bioodpadu šetříme životní prostředí. Množství biologického podílu v komunálním odpadu ukládaném na skládkách činí zhruba 1 400 tis. tun, tato složka pak zvyšuje objem produkce metanu ze skládek odpadu, který přispívá ke skleníkovému efektu. Odklonem bioodpadu ze skládek dále pomáháme naplnění závazku podle plánu odpadového hospodářství, ke kterému se ČR zavázala.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.