Články

CKB přijímá a zpracovává bioodpad z obcí

6. 8. 2015 - Michaela Kuchaříková

Centrální kompostárna Brno nabízí služby převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů ze separovaného sběru z obcí. Dále pro obce nabízí  služby zajišťující sběr a svoz separovaného BRO, jehož zavedením obce naplní požadavky vyplývající z nové legislativy.

Od 1.1.2015 vyšla v platnost legislativní změna zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která má zajistit odklon BRO ukládaných na skládky a tím plnění závazku ČR. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., § 17 odst. 3) přináší rozšíření povinnosti a oprávnění obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.

Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku

Podrobnosti o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů jsou stanoveny vyhláškou č. 321/2014 Sb., která upřesňuje způsoby odděleného soustřeďování BRO - ve sběrných dvorech, zařízeních podle § 14 odst. 1 zákona (např. Centrální kompostárna Brno), malých zařízeních podle § 33b zákona, velkoobjemových kontejnerech, sběrných nádobách, prostřednictvím pytlového způsobu sběru nebo prostřednictvím systému komunitního kompostování.

Centrální kompostárna Brno a společnost SITA CZ a.s. nabízí obcím služby zajišťující plnění těchto podmínek. SITA CZ a.s. provozuje dalších sedm kompostáren po celé ČR, ve kterých se BRO zpracovává. Nabízí dále služby sběru v různých formách, např. v hnědých nádobách různého objemu nebo ve velkoobjemových kontejnerech. Zajišťuje dále zřízení a provozování sběrných dvorů.

V případě zájmu o tyto služby Vám rádi zpracujeme nabídku. Odpady jsou pro nás využitelné suroviny, z kterých vyrobíme kvalitní hnojiva a substráty.

Kontakt:

Ing. David Hofbauer
tel.: +420 607 869 979
e-mail: david.hofbauer@sita.cz

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.