Články

Výroba kompostu za použití moderních technologií

10. 8. 2019 -

Centrální kompostárna Brno je největší z devíti kompostáren společnosti pro oběhového hospodářství SUEZ Využití zdrojů. Tato kompostárna zpracovává odpad z celého Brna i jeho okolí. Jak se vlastně z kompostu stane kvalitní hnojivo? 

Po přejímce odpadu do kompostárny dochází k třídění biologického odpadu. Suroviny určené pro kompostování jsou v homogenizéru SEKO SAM 5 rozmělněny a smíchány pro založení zakládky s optimální strukturou a pro rychlejší náběh procesu kompostování. Proces kompostování probíhá ve fermentačních žlabech. Celý proces je kontrolován - měření teplot, překopávky pomocí nakladače, vlhčení. Teplota v jednotlivých zakládkách musí dosahovat minimálně 55°C po dobu 21 po sobě jdoucích dní, tak aby došlo k hygienizaci a likvidaci semen plevelů. Pro finální úpravu a zbavení nežádoucích příměsí je kompostovací zakládka vysítována na bubnovém třídiči a je odebrán vzorek pro potřeby rozboru a splnění podmínek registrace jako hnojiva. Výstupem jsou kvalitní registrované komposty - Černý a Zelený drak a substrát- Šedý drak.

Pro recyklaci a drcení dřeva je využíván rychloběžný drtič Doppstadt AK560 Profi. Výstupem je směsná dřevní drť, dřevní palivo.

 

Více o vybavení kompostárny se můžete dozvědět dále na našich stránkách v sekci technologie. 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.