Články

Jak správně třídit bioodpad ve městěch

22. 3. 2022 - Michaela Svobodová

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se stává stále důležitější komoditou na trhu s využitelnými odpady. I přes velkou osvětu a propagaci domácího kompostování však tvoří ještě vždy významný podíl v netříděném směsném odpadu. Co s tím?


Pod zkratkou BRKO si můžeme představit odpady biologického původu z domácností, úřadů, firem, z veřejného stravování, úpravy veřejné zeleně, apod. Množství bioodpadu každým rokem roste. Taktéž však legislativní povinnosti. Do sběrných nádob se mohou vhazovat takové odpady, které cílové zařízení dokáže zpracovat.

Třídění bioodpadu v Brně

Ve městě Brno bylo v dubnu 2021 rozmístěno 1 000 kusů hnědých sběrných nádob o objemu 240 litrů do jednotlivých městských částí. Hnědé popelnice budou nově umístěny také ve vybraných kontejnerových hnízdech. Město Brno chce zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě a proto svoz bioodpadu probíhá jednou týdně. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu. Nádoby na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Systém doplňuje domácí kompostování a je tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem. 

Co do bio popelnic patří?

Především kuchyňský bioodpad – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky, kávový odpad. Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky kosti, mléčné výrobky, stavební odpad, kamení, textil, cigarety, popel a samozřejmě komodity jako plasty, kovy, sklo a směsný komunální odpad. 

Od roku 2013 bylo v Brně distribuováno již přes 7 000 kusů bio popelnic.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.