Články

Sběr biologicky rozložitelného odpadu v Brně. Kam putují vaše bioodpady?

1. 8. 2023 - Michaela Svobodová

Povinnost celoročního sběru BRO rostlinného původu vyplývá z legislativy a každá obec má povinnost poskytnout občanům sběrnou nádobu nebo místo, kde bioodpad mohou odevzdat.

Z dat vyplývá, že každoročně množství BRO narůstá a je zapotřebí tyto odpady správně vytřídit pro koncové zařízení v dané lokalitě. Občané Brna mají proto možnost využít sběrné dvory nebo hnědé sběrné nádoby na bioodpad.

Biologicky rozložitelné odpady z oblasti brněnska zpracovává společnost Recovera v Centrální kompostárně Brno. Je několik možností, jak odevzdat bioodpad: prostřednictvím domácích kompostérů, sítě sběrných středisek odpadu, hnědých nádob anebo případně předání bioodpadu na mobilní svoz velkoobjemovými kontejnery.

Bioodpady rostlinného původu jsou např. slupky od zeleniny, zahradní bioodpad jako listí, tráva, spadané ovoce, posekané větve, plevel aj. Veškeré bioodpady je zapotřebí do zařízení odevzdat vytříděné od jiného odpadu jako plasty, textil a podobně.

Další třídění bioodpadu od nežádoucích složek je na kompostárně pracné a může při výrobě kompostu ztížit proces jak kompostování, tak konečné úpravy kompostu na bubnovém třídiči.

Na obrázku můžete vidět s čím se na kompostárně potýkáme:

 

 

Ukázka bioodpadu z kuchyně, který je nejvíc vhodný do hnědých popelnic pro další zpracování na hnojivo:

 

kompost

 

Děkujeme, že třídíte!

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a vylepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.