Služby
Technologie
Hodnoty

Archiv aktualit

Recyklace dřeva - další využití bioodpadu

10. 8. 2014 - Michaela Kuchaříková, Tomáš Chudárek

Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku.

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky. SITA přistoupila ve...


SITA CZ a zpracování BRO v obcích

10. 7. 2014 - Michaela Kuchaříková

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) produkovaný na území měst a obcí je specifickým druhem odpadu, který má výrazný potenciál dalšího rozvoje produkce a také možností zpracování. Komunální sféra produkuje...


Víte, jak je využit bioodpad z údržby veřejné zeleně?

10. 6. 2014 - Kateřina Kodadová

Údržba zeleně je jednou ze služeb SITA CZ, divize Facility

Množství vytříděného bioodpadu každoročně narůstá. SITA CZ ročně zpracuje v kompostárnách 80 tisíc tun bioodpadu. V létě přichází na řadu přichází spadané ovoce, které mohou obyvatelé do kompostáren přivézt a při té...